Areion - Jan Bezemer

Jan Bezemer
Areion (1961)
Litho 68 x 52 - nr. 2 / 10
€495,-
'Meester van de kleurenlitho', een uitspraak die zeker recht doet aan het werk van de kunstenaar Jan Bezemer (Rotterdam 1907-Rotterdam 1997). Bezemer was opgeleid aan de academie van Beeldende Kunsten te Rotterdam, onder andere door Derkzen van Angeren en de eveneens om zijn lithografisch werk bekend staande Simon Moulijn. De twee laatstgenoemden legden de basis voor een opmerkelijke renaissance in de prentkunst zoals die zich na de oorlog in Rotterdam zou voltrekken. Een hele generatie naoorlogse grafici zouden voor vele jaren het artistieke Rotterdamse landschap domineren. Van hen was Jan Bezemer één van de meest prominente. Desondanks was hij, naar eigen zeggen althans, met lithograferen begonnen uit geldgebrek, centen voor enig schildersgerei had hij immers niet. Deze enigszins gedwongen keuze belemmerde hem echter niet om de grenzen van het lithograferen te verleggen en in het bijzonder de kleurenlitho een nieuwe impuls te geven, overigens samen met collega grafici (én stadsgenoten) als Wally Elenbaas en Daniël den Dikkenboer. Deze vernieuwingen waren echter meer van sociale en technische aard dan dat ze artistiek revolutionair waren. De maatschappelijk geëngageerde kunstenaars in het naoorlogse Rotterdam beschouwden grafiek immers als hét middel om een groot publiek te voorzien van verantwoorde en betaalbare kunst. Dat hier in de praktijk maar weinig van terecht kwam doet aan hun idealistische uitgangspunten geen afbreuk. Ondanks het gematigd moderne karakter van het merendeel van deze Rotterdamse grafici was het werk van Jan Bezemer toch zó baanbrekend dat het zelfs de aandacht trok van Willem Sandberg, de directeur van het Stedelijk Museum. Hij organiseerde in 1959 een tentoonstelling van Bezemer's kleurenlitho's die grofweg was in te delen naar de 2 onderwerpen waaruit hij de meeste inspiratie heeft gehaald; sporters en dieren. Vooral dieren zijn een terugkerend onderwerp in zijn hele leven; al in de jaren '30 was hij verantwoordelijk voor de beschildering van de bordjes in Diergaarde Blijdorp. Ook in zijn naoorlogse kleurenlitho's blijft dit onderwerp populair. Zozeer zelfs dat het zich met zijn toenemende kennis van het lithografische proces mee ontwikkelt. De litho met de titel Areion (een onsterfelijk mythisch paard geboren uit de godin Demeter) die hier wordt aangeboden, vervaardigd in 1961, staat min of meer aan het einde van deze ontwikkeling waarin de artistieke mogelijkheden van de steendruk ten volle door Bezemer worden benut. Waar zijn vroege bladen nog gekenmerkt worden door eenvoudige composities met grote kleurvlakken, is zijn latere werk vol van schimmige schakeringen met vele lijnen, vlekken en contouren. Dit alles in felle, giftige kleuren verkregen met behulp van sterke zuren (normaliter enkel voorbehouden aan de etskunst) die doen denken aan prehistorische muurschilderingen en soms een bijkans monumentale uitstraling bezitten. Zoals bij praktisch al het grafiek van Bezemer zijn ook deze kleurenlitho's klein van oplage en aanzienlijk van formaat. Werk o.m. in: -Museum Boymans van Beuningen -Historisch Museum Rotterdam -Gemeentemuseum Den Haag -Rijksprentenkabinet Amsterdam -Stedelijk Museum Amsterdam -Museum of Modern Art New York
Contact